เงื่อนไขการใช้งาน

ท่านผู้มีอุปการคุณโปรดทราบ ...

ทางร้านมีความยินดีที่จะให้บริการแก่ทุกท่านภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ท่านต้องไม่สำเนาหรือทำซ้ำข้อมูลบนร้านค้านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

2. การยืนยันการสั่งซื้อของท่าน ถือเป็นการยืนยันและไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Your IP Address is: 44.192.48.196
Copyright © 2024 by Pumiko Shop